Ansattoversikt


Brannvesen

Ansatte i avdelingen Brannvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 489 90 460
Feiersvenn 489 91 884
Feier 454 54 855
Beredskapsrådgiver 918 45 821 918 45 821
Brannsjef 996 93 817

Driftsavdeling

Ansatte i avdelingen Driftsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uteavdeling 917 00 340
Vaktmester 916 82 067
Uteavdeling, arb.formann 906 74 101
Driftssjef 917 00 338
Vaktmester 906 74 273
Vaktmester 906 90 715
Driftsoperatør 489 95 889
Vaktmester 481 26 422
Uteavdeling 472 75 283
Vaktmester 906 74 123
Driftsoperatør 971 81 643

Helse- og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse- og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse- og omsorgssjef 415 37 285
Flyktningekonsulent 911 32 086

Helse- og omsorg - Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Jordmor: tlf. 992 43 136
Legekontoret: tlf. 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): tlf. 941 59 061

Fastlege (permisjon) 61 24 22 00
Sykepleier helsestasjon 917 56 762
Fysioterapeut 906 74 165
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier 917 91 621
Fagleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Sykepleier Dovre legesenter 61 24 22 00
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut 979 82 837
Saksbehandler tildelingsenheten 414 48 591

Kontortid:  mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00.

Helsesekretær 61 24 22 00
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
LIS1 61 24 22 00
Psykolog
Jordmor 992 43 136
Helsesekretær / Fungerende kontorleder 61 24 22 00
Kommuneoverlege / Smittevernlege / Fastlege 61 24 22 00
Fastlege / Helsestasjonslege 61 24 22 00
Fysioterapeut 918 85 762
Fagleder psykisk helsetjeneste 488 91 956
Psykiatrisk sykepleier 404 48 116
Helse- og rehabiliteringsleder 915 41 307
Konsulent 902 59 981
Sykepleier (vikariat) Dovre legesenter
Bo- og aktivitetsveileder 489 91 886

Helse- og omsorg - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 918 30 680
Leder Nav Lesja - Dovre 55 55 33 33 957 76 302
Rådgiver NAV 55 55 33 33 406 04 358

Helse- og omsorg - Pleie- og omsorgsavdelingen

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator langtidsavd. Blå 911 24 562
Kreftsykepleier 917 73 189
Lene Fjeld-Gilberg
Konsulent 61 24 20 20
Koordinator korttids-/rehabiliteringsavdeling - Hygienesykepleier 941 34 701
Kjøkkensjef, Fredheim 941 32 991
Koordinator langtidsavdeling Gul 469 19 167
Demenskoordinator (mandag og torsdag) 917 12 486
Ingvild  Sveen
Avdelingsleder 480 67 683
Leder hjemmebaserte tjenester 480 78 638

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-sjef 489 95 826
IKT-konsulent 952 56 487

Lesja og Dovre barnevernstjeneste

Ansatte i avdelingen Lesja og Dovre barnevernstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fungerende tjenesteleder/Barnevernskonsulent 911 01 838 911 01 838

Lønn- og personalavdeling

Ansatte i avdelingen Lønn- og personalavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 901 35 428
Personalsjef 918 52 188
Konsulent og lønnsmedarbeider 922 94 945

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Lesja og Dovre Kulturskole 975 95 638
Oppvekstsjef 992 94 019

Oppvekst - Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Dovre barnehage 61 24 26 70 469 58 078
Styrer Dombås barnehage 489 59 491

Oppvekst - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 414 38 071

Oppvekst - Dombås Fjellskole

Ansatte i avdelingen Dombås Fjellskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Dombås Fjellskole 61 24 09 60 924 41 635
Lærer Dombås Fjellskole 922 49 249

Oppvekst - Skoler

Ansatte i avdelingen Skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Dovre ungdomsskole 959 25 839
SFO-leder Dovre Barneskole 61 24 22 70
SFO-leder Dovre Barneskole 986 77 449
Rektor Lesja og Dovre Kulturskole 975 95 638
61 24 21 00 950 60 383
Rektor Dovre barneskole 480 94 913
Konsulent 61 24 22 70

Oppvekst - Skoler - Dovre barneskole

Ansatte i avdelingen Dovre barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 22 70
Kontaktlærer 4. trinn 901 17 228
Kontaktlærer 2. trinn 975 43 213
Kontaktlærer 7. trinn 997 61 048
Kontaktlærer 1. trinn 997 70 412
954 98 798
SFO-leder 412 05 536
Kontaktlærer 6. trinn 959 42 772
995 80 791
Kontaktlærer 7. trinn 971 90 491
assisterende rektor 986 77 449
975 95 638
Kontaktlærer 6. trinn 954 29 262
994 73 810
Kontaktlærer 3. trinn 922 24 058
917 37 365
Kontaktlærer 2. trinn 952 43 227
970 99 808
Kontaktlærer 3. trinn 922 90 073
412 05 549
Kontaktlærer 4. trinn 996 23 009
917 63 542
vernepleier
996 43 001
907 58 536
Rektor Dovre barneskole 480 94 913
996 96 085
Kontaktlærer 1. trinn 482 40 050
Kontaktlærer 5. trinn 928 46 564
Merkantil 416 38 466
901 37 868
Kontaktlærer 5. trinn 948 62 376

Oppvekst - Skoler - Dovre ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Dovre ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 481 76 986
Rektor Dovre ungdomsskole 959 25 839
Lærer 473 36 835
Lærer 991 53 195
Lærer 452 29 393
Lærer 995 53 402
Lærer 901 31 165
Lærer 915 10 439
Lærer 415 05 818
Assistent 997 36 231
Konsulent 61 24 22 50
Lærer 997 86 809
Sosiallærer 470 55 723
Lærer 405 95 928
Lærer 911 20 823
Lærer 418 02 541
Lærer 992 78 267
Lærer/rådgiver 917 31 181
Lærer 901 37 868

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 991 59 263

Plan, næring og utvikling

Ansatte i avdelingen Plan, næring og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler 488 82 480
Endre Amundgård
Plan- og utviklingssjef 915 20 863

Leder for plan, byggesak, kart- og oppmåling, næring, miljø/friluftsliv, Dovre Frivilligsentral Furukroken og Dovre Vekst

Kommuneplanlegger 912 47 518
Daglig leder Frivilligsentralen 993 55 996
Daglig leder Dovre Vekst 909 36 173
Daglig leder Frivilligsentralen 908 39 673
Næringskonsulent 61 24 21 00 970 77 039
Kommunale avgifter/Eiendomsskatt/Motorferdsel/Båndtvang i utmark/Skilting 474 63 202
Valeria Khvalynskaya Moen
Kulturkonsulent 61 24 21 00 910 00 414
Prosjektleder/kart,GIS 953 00 950
Dovre Vekst 917 08 350

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 913 76 301

Rådmannens kontor

Ansatte i avdelingen Rådmannens kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent/resepsjon 61 24 21 00
Leder rådmannskontor 947 82 095

Økonomiavdelingen

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi konsulent 489 59 430
Konsulent 902 59 981
Økonomirådgiver 984 19 050
Økonomisjef 489 59 488