Ansattoversikt


Brannvesen

Ansatte i avdelingen Brannvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Feier 489 90 460
Feiersvenn 489 91 884
Inspektør/rådgiver 915 42 601
Feier
Brannsjef 996 93 817

Driftsavdeling

Ansatte i avdelingen Driftsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uteavdeling 917 00 340
Vaktmester 916 82 067
Uteavdeling, arb.formann 906 74 101
Driftssjef 917 00 338
Vaktmester 906 74 273
Vaktmester 906 90 715
Driftsoperatør 489 95 889
Vaktmester 481 26 422
Uteavdeling 472 75 283
Vaktmester 906 74 123
Driftsoperatør 971 81 643

Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Jordmor: tlf. 992 43 136
Legekontoret: tlf. 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): tlf. 941 59 061

Fastlege (permisjon) 61 24 22 00
LIS1 lege
Smittesporingsleder 954 98 838 954 98 838
Fysioterapeut 906 74 165
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier 917 91 621
Sykepleier under utdanning 61 24 22 00
Fagleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Helsesykepleier 917 56 762
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut 979 82 837
Saksbehandler tildelingsenheten 414 48 591

Kontortid:  tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00 - 14.00.

Helsesekretær 61 24 22 00
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
Psykolog
Jordmor 992 43 136
Helsesekretær / Fungerende kontorleder 61 24 22 00
Kommuneoverlege / Smittevernlege / Fastlege 61 24 22 00
Fastlege / Helsestasjonslege 61 24 22 00
Ergoterapeut / Saksbehandler koordinerende enhet 906 74 182
Fagleder psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier 404 48 116
Helse- og rehabiliteringsleder 915 41 307
Konsulent 902 59 981
Sykepleier (vikariat) Dovre Legesenter
Vernepleier - Psykisk Helse
Erfaringskonsulent 488 91 956
Fysioterapeut 918 85 762

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-sjef 489 95 826
IKT-konsulent 952 56 487

Lesja og Dovre barnevernstjeneste

Ansatte i avdelingen Lesja og Dovre barnevernstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernleder 489 59 486 489 59 486
Barnevernskonsulent 476 17 988 476 17 988
Barnevernskonsulent 990 98 781 990 98 781
Barnevernskonsulent 489 59 490 489 59 490
Barnevernskonsulent 474 62 544

Lønn- og personalavdeling

Ansatte i avdelingen Lønn- og personalavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 901 35 428
Personalsjef 918 52 188
Konsulent og lønnsmedarbeider 922 94 945

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 918 30 680
Leder Nav Lesja - Dovre 55 55 33 33 957 76 302
Rådgiver NAV 55 55 33 33 406 04 358

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppvekstsjef 906 55 459
Kulturkonsulent/kulturskolerektor 910 00 414
Anethe Kleven

Oppvekst - Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Dovre barnehage 61 24 26 70 469 58 078
Styrer Dombås barnehage 489 59 491

Oppvekst - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 414 38 071

Oppvekst - Dombås Fjellskole

Ansatte i avdelingen Dombås Fjellskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Dombås Fjellskole 61 24 09 60 924 41 635
Lærer Dombås Fjellskole 922 49 249

Oppvekst - Skoler

Ansatte i avdelingen Skoler
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Dovre ungdomsskole 959 25 839
SFO-leder Dovre Barneskole 61 24 22 70
SFO-leder Dovre skule 959 42 772 959 42 772
SFO-leder Dovre Barneskole 986 77 449
Rektor Lesja og Dovre Kulturskole 910 00 414 910 00 414
Rektor Dovre barneskole 480 94 913
Konsulent 61 24 21 80

Oppvekst - Skoler - Dovre ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Dovre ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 481 76 986
Rektor Dovre ungdomsskole 959 25 839
Lærer 954 36 012
Lærer 473 36 835
Lærer 991 53 195
Lærer 452 29 393
Lærer 995 53 402
Lærer 901 31 165
Lærer 915 10 439
Lærer 415 05 818
Assistent 997 36 231
Konsulent 61 24 22 50
Lærer 997 86 809
Sosiallærer 470 55 723
Lærer 405 95 928
Lærer 418 02 541
Lærer 992 78 267
Lærer/rådgiver 917 31 181
Lærer 901 37 868

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 991 59 263

Plan, næring og utvikling

Ansatte i avdelingen Plan, næring og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler 488 82 480
Endre Amundgård
Plan- og utviklingssjef 915 20 863

Leder for plan, byggesak, kart- og oppmåling, næring, miljø/friluftsliv, Dovre Frivilligsentral Furukroken og Dovre Vekst

Kommuneplanlegger 912 47 518
Daglig leder Frivilligsentralen 993 55 996
Daglig leder Dovre Vekst 909 36 173
Daglig leder Frivilligsentralen 908 39 673
Næringskonsulent 61 24 21 00 970 77 039
Kommunale avgifter og eiendomsskatt 474 63 202
Valeria Khvalynskaya
Prosjektleder/kart,GIS 953 00 950
Øystein Svastuen
Planlegger 900 49 359
Dovre Vekst 917 08 350

Pleie- og omsorgsavdelingen

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator langtidsavd. Blå 911 24 562
Kreftsykepleier 917 73 189
Lene Fjeld-Gilberg
Konsulent 61 24 20 20
Koordinator korttids-/rehabiliteringsavdeling - Hygienesykepleier 941 34 701
Kjøkkensjef, Fredheim 941 32 991
Koordinator langtidsavdeling Gul 469 19 167
Demenskontakt 917 12 486
Ingvild  Sveen
Avdelingsleder 480 67 683
Koordinator hjemmesykepleien 480 78 638
Virksomhetsleder 415 01 865

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 913 76 301

Rådmannens kontor

Ansatte i avdelingen Rådmannens kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent/resepsjon 61 24 21 00
Leder rådmannskontor 947 82 095

Økonomiavdelingen

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi konsulent 489 59 430
Konsulent 902 59 981
Økonomirådgiver 984 19 050
Økonomisjef 489 59 488