NAV logo

Råd og veiledning etter Lov om Sosiale tjenester i NAV.§17

NAV Dovre skal gi opplysninger, råd og veiledning på forskjellige områder som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dersom NAV kontoret ikke selv kan gi hjelp, skal den så langt det er mulig sørge for at andre gjør det.

Veiledningsplikten til NAV Dovre forutsetter at brukeren selv tar kontakt.


Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:

Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning

Økonomisk stønad
Midlertidig botilbud
Individuell plan
Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

Hvem kan få startlån

 • økonomisk vanskeligstilte husstander 
 • barnefamilier 
 • enslige forsørgere 
 • personer med nedsett funksjonsevne 
 • flyktninger 
 • personer med opphold på humanitært grunnlag*
   
  * Også personer som ikke er norske statsborgere kan søke.

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån.

 

 

 
 • TelefonBilde 61 24 21 00
 • FaksBilde 61 24 21 01
 • PostboksBildeKongsvegen 4
 • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
 • Org.nr: 939 849 831
 • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering