Kultur

050-Vesle-Hjerkinn(1) - Klikk for stort bilde Dovre kommune skal gjennom sin kulturpolitikk øke innbyggernes trivsel og livskvalitet basert på:

  • Varierte kulturtilbud
  • Muligheter til opplevelse og egenaktivitet basert på egne forutsetninger.
Aktivitet 2

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

 

UKM logo

Ung kultur møtes i Otta kulturhus 10.- 11. februar.

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414