Næringslivet i Dovre

Sentralplassen-mot banken.JPG - Klikk for stort bilde

 

Dovre kommune har et variert næringsliv med hovedtyngden innenfor landbruk, reiseliv, handel og service. Dombås er et sentralt knutepunkt i regionen.

Dombås er reiselivsmessig og handelsmessig tyngdepunkt i området, med forretninger, spisetilbud, hoteller, og opplevelsestilbud. Dombås er også et kommunikasjonsmessig knutepunkt i Sør-Norge både med hensyn på vei og jernbane. Raumabanen tar av fra Dovrebanen og går vestover til Åndalsnes, mens Europaveg 136 tar av fra E-6 og fortsetter vestover til Molde og Ålesund. Dombås har vært, og vil bli, et naturlig stoppested for alle reisene. Har du el.bil, finner du også ladestasjon på Dombås (foreløpig for Tesla-biler). Hyttetomter finner du på dovrehytter.no

Andre sentrale etableringer i kommunen ved foten av Dovrefjell er Forsvaret (Heimevernets skole og kompetansesenter), mekaniske verksteder, bygg og anlegg, steinindustri, kunst og håndverk, meieri og produksjon av møbler/interiør/kjøkken.

Jora Næringsområde ligger ca. 0.5 km fra Dombås sentrum. En lang rekke bedrifter er lokalisert til området, eller har utgangspunktet for sin virksomhet her. Pr. dato er 23 bedrifter/virksomheter og ca. 100 ansatte knyttet til området. Sentrale aktører er Jora Næringspark, Joramo utmarkssenter og Jora Industribygg AS. Virksomhetene spenner over et bredt område (utmarksforvaltning, skogbruk, handel, entrepenører, vegvedlikehold, produksjon, renovasjon, verksteder, lager osv.). Jora Industribygg AS er et interkommunalt selskap som har til formål å leie ut arealer til næringsformål på Jora næringsområde. Driften av selskapet administreres av Dovre kommune.

Publisert av Inge Morten Angård. Sist endret 11.03.2015
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering