Kulturmidler 2016- søknadsfrist 15. april.

 LesjaDovre Danseteam (UKM Nord- Gudbrandsdal) - Klikk for stort bilde

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke kulturmidler for 2016.

Benytt søknadsskjema vedlagt, + rapporteringsskjema for hovedlag/ gruppe og aktivitetsrapport, i linken til høyre på siden.

Søknadsskjema fylles ut av alle. Mrk. idrett eller musikk, dans, andre. Husk at kun musikk, dans, andre kan søke om prosjektmidler.

Rapporteringsskjema fylles ut av de organiserte som har flere undergrupper med løpende aktivitet gjennom året.

Aktivitetsrapport fylles ut av grupper under hovedlaget som har løpende aktivitet gjennom året.

Søknad med vedlegg sendes innen fristen 15. april;

elektronisk til postmottak@dovre.kommune.no

eller i post; Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 Dovre.

 

Husk vedlegg som skal være med i søknaden:

1. Vedatt årsmelding for året før tildelingsåret

2. Revidert regnskap for året før tildelingsåret, underskrevet av revisor

3. Driftsbudsjett for søknadsåret med planlagte utgifter og inntekter

4. Vedatt aktivitetsplan for søknadsåret

 

NB! Se også retningslinjer for tildeling av kulturmidler i linken til høyre:

- Idrett.

- Musikk, dans, andre.

 

Publisert av Anethe Kleven. Sist endret 11.05.2016
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering