Innvandring og integrering

Dovre kommune har i dag bosatt 69 flyktninger og har vedtatt bosetting av 15 nye i 2017.
 
Dovre kommune har ei stilling som flyktningkonsulent i forbindelse med bosetting av flyktninger.og midlertidig en 50 % stilling som boveileder.

Flyktningetjenesten samarbeider med voksenopplæring som er felles med Lesja og Dovre.


Flyktningkonsulenten arbeider med de flyktningene som er bosatt i Dovre og har ansvar for koordinering og oppfølging av introduksjonsprogram for voksne flyktninger. 

 
Flyktningetjenestens ansvar:
 
være kommunen sitt bindeledd til eksterne samarbeidspartnere som UDI, IMDI og NAV. 
skal yte råd, veiledning og praktisk hjelp til bosatte flyktninger
skal  bidra til at bosatte flyktninger får de tjenestene som andre dovringer kan få. 
Introduksjonsprogrammet varer i 2 – 3 år, det omhandler bla. norskopplæring, samfunnskunnskap, språk- og arbeidspraksis. Hensikten er å styrke nyankomne innvandrere  sin mulighet for å delta i yrkes- og samfunnslivet, og kvalifisere til ordinær utdanning eller arbeid. 
 
Kontaktinformasjon:
mob. 902410775

besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660  Dombås
 
Lover og retningslinjer 
Lover 
 
Sist endret 19.04.2017
 
61 24 21 00
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering