Hvem kan søke tjenester fra Psykisk helse og Rus?
Tjenesten er for mennesker med psykiske lidelser og/eller rus lidelser, samt for pårørende og Dovres innbyggere generelt.
 
Hvordan bli henvist til Psykisk helse og Rus?
Du kan selv ta kontakt med Psykisk helse og Rus eller bli henvist av fastlege, NAV, helsesøster, skole, barnehage, spesialisthelsetjeneste eller en annen offentlig instans. Er du bekymret for noen, kan du da kontakte Psykisk helse og Rus.
 
Saksbehandlingstid:
Du får et tilbud om ei samtale innen 3 uker. Ved unntak, får du beskjed.
 
Mental helse.jpg

Interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer.

 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering