Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på disse tjenestene. Noen av ombudets arbeidsoppgaver er å veilede, informere om rettigheter og bistå med å formulere og videreformidle spørsmål og klager.

Som kjent har pasient- og brukerombudet fått utvidet sitt arbeidsområde til også å gjelde kommunale helse- og omsorgstjenester. Ombudet ser det derfor som viktig å gjøre tilbudet bedre kjent overfor kommunens innbyggere.
 
Kontaktinformasjon                                                                     
 
Telefon Hamar: 62 55 14 90
 
Telefon Gjøvik:  61 13 29 44 
 
Postadresse: Postboks 4326, 2308 Hamar
 
E-post: ho@pasientogbrukerombudet.no
 
Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost I
 

 

 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering