Hvem kan søke tjenester fra Psykisk helse og Rus?
Tjenesten er for mennesker med psykiske lidelser og/eller rus lidelser, samt for pårørende og Dovres innbyggere generelt.
 
Hvordan bli henvist til Psykisk helse og Rus?
Du kan selv ta kontakt med Psykisk helse og Rus eller bli henvist av fastlege, NAV, helsesøster, skole, barnehage, spesialisthelsetjeneste eller en annen offentlig instans. Er du bekymret for noen, kan du da kontakte Psykisk helse og Rus.
 
Saksbehandlingstid:
Du får et tilbud om ei samtale innen 3 uker. Ved unntak, får du beskjed.
 
Omsorg og trygd

Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester
Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.  
 

 

Innholdet i kjernejournal - skjermen.png

 

 11. mai 2016 får alle innbyggerne i Hedmark og Oppland sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner. Se hvorfor kjernejournal er så viktig: https://youtu.be/xGZlylJHMqc

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du trenger akutt hjelp, og får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus. Når rundt 400 000 innbyggere i Hedmark og Oppland nå får sin kjernejournal, vil totalt 3,1 millioner nordmenn fått denne tjenesten.
 
- I dag er det mange som tror at helsepersonell kan se opplysninger på tvers av behandlingssteder, men det kan de ikke. Faller du om på gaten og blir kjørt på legevakten, så har de ikke automatisk tilgang til opplysninger om deg, men må finne dette manuelt. Det kan ta tid. Her vil kjernejournal kunne være til stor hjelp, sier divisjonsdirektør Anne-Lise Härter i Direktoratet for e-helse.
 
 
Inngangsparti LMS

 

 

Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten som er under nasjonal utbygging. Nødnettet skal erstatte det analoge helseradionettet. Nødnett for helsetjenesten i kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja, Sør-Fron og Nord-Fron åpner 3. mars 2014 kl 10.00.
Det er Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter(NGLMS) v/ legevaktsentralen som har ansvaret for drift og koordinering av nødnett helse til disse kommunene.

Fra 3. mars vil all henvendelse fra publikum om øyeblikkelig hjelp til legevakt for disse kommunene bli rutet til legevaktsentralen v/NGLMS hele døgnet - til telefonnummer: 

617 00 800. 

Publikum som ringer for å be om øyeblikkelig hjelp vil heretter få snakke med og bli henvist til riktig vaktlege fra ansatte ved legevaktsentralen - hele døgnet alle dager i året.

Telefonnummer som tidligere er blitt benyttet til dette formålet direkte til legekontorene på dagtid vil en tid fremover bli viderekoblet til 617 00 800 – inntil publikum har fått tilstrekkelig informasjon om endringene – og er blitt vant til å bruke 617 00 800 hele døgnet.

Publikum ringer som før 113 når det haster.

​​Med nødnett får helsetjenesten et robust, fleksibelt og avlytningssikret kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet. Den nye teknologien legger til rette for bedre samhandling i helsetjenesten og styrket samvirke med de andre nødetatene. For mer informasjon om nødnett: http://helsedirektoratet.no/it-helse/nodnett/Sider/default.aspx

Jordmortjenesten omfatter:

  • Svangerskapsomsorg til den gravide familie 

  • Kvinnehelse / prevensjonsveiledning

  • Ammeveiledning 

  • Regionalt vaktsamarbeid

Målgruppe:

OM DET ER NOE DU LURER PÅ ELLER BARE TRENGER NOEN Å SNAKKE MED!

For alle mellom 13-20 år

Åpningstider: Torsdag mellom 14.00 - 15.30 ved Dovre helsestasjon.

Gratis drop-in. Lege er også til stede hver torsdag.

Vi har taushetsplikt! 

Hva er fysioterapi?
 
"Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet." Les mer om fysioterapi her: http://fysio.no/Hva-er-fysioterapi
 
Dovre kommune har 2 kommunefysioterapeuter i hver sin 100 % stilling, samt driftsavtale med Dombås akupunktur og fysioterapi. Fysioterapeutene har hovedkontor på Helsehuset på Dombås.
I tillegg til poliklinisk virksomhet på Helsehuset tilbys også fysioterapi på Fredheim omsorgssenter, skoler og i barnehager, samt hjemme hos pasienten der dette er aktuelt.
Behandling skjer etter henvisning fra lege.
 
 

Skolehelsetjenesten er en lovbestemt tjeneste som alle elever i grunnskolen og deres familier kan benytte seg av.

Vi ønsker å styrke elevens ressurser, og se den enkeltes muligheter framfor begrensninger.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til aldersgruppen 5-20 år.

Husk at vi har taushetsplikt!

Dovre helsestasjon er lokalisert på Helsehuset på Dombås. Helsestasjonen er organisert i Helse- og rehabiliteringsavdelingen, og leder for denne avdelingen er Reidun Løvås.

Ledende helsesøster er Oddny Garmo.

 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering