Eiendomsskatt

Kommunestyret i Dovre har vedtatt at takstnemnda for eiendomsskatt skal taksere alle skattepliktige eiendommer i hele kommunen med sikte på at det kan utskrives eiendomsskatt på eiendommene fra og med 2018.           

Mynter - Klikk for stort bilde Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt.

Retningslinjer for verdivurderingen: Kommunestyret i Dovre kommune har utnevnt en sakkyndig nemnd som skal arbeide med eiendomsskatten. Nemnda utarbeider retningslinjer for takseringen, og vedtar alle skattetakster.

Befaring: I forbindelse med skattetakseringen vil det i løpet av sommeren/høsten 2017 bli foretatt utvendig befaring av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Se varslingsbrev nedenfor (sendes ut til alle med eiendom i Dovre).

Befaringspersonell:

Gudmund Eggen - Klikk for stort bildeGudmund Eggen

Stian Løkken - Klikk for stort bildeStian Løkken Ida Oddstøl Kjelland - Klikk for stort bildeIda Oddstøl Kjelland Edith Bjørnsgaard - Klikk for stort bildeEdith Bjørnsgaard Bjørn Randen - Klikk for stort bildeBjørn Randen

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon kommer.

Dovre kommune er ingen kraftinntektskommune, men er allikevel en av de kommunene som leverer det beste tjenestetilbudet til sine innbyggere (Kommunebarometeret 2016). Det ønsker politikerne i Dovre å fortsette med. Et godt tilbud i Dovre må finansieres av innbyggerne. 

Kontakt

Valeria Khvalynskaya
Prosjektleder eiendomsskattprosjektet
Mobil 474 63 202
Svein Martinussen
Prosjektmedarbeider eiendomsskattprosjektet

Adresse

Postadresse: Dovre kommune v./Eiendomsskatt, Kongsvegen 4, 2662 Dovre

Telefon: 61 24 21 00

E-post: eskatt@dovre.kommune.no