Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av vann, avløp, renovasjon, kommunale veger og kommunale eiendommer/bygg. Avdelingen ledes av driftssjef som er direkte underlagt rådmannen. Avdelingen ellers har arbeidsformann, uteavdeling, vaktmestre og driftsoperatører.

Det er fem vannverk og , Hjerkinn (Gautåe), Dombås, Dovre, Bergsgrenda og Dovreskogen i kommunen.
Kommunen har fire kloakkrenseanlegg, Hjerkinn, Dombås, Dovre og Dovreskogen. 

Kommunen har om lag 70 km med veger inklusiv gang/sykkelveger.

Totalt areal for kommunale eiendommer er om lag 30.000 m². 

 

Lenker til mer informasjon om tjenestene:

Sist endret 14.10.2013
 
61 24 21 00
 
Send epost
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering