Kommunal planlegging

 

Utvikling av bygda vår skjer gjennom overordnede strategier for utvikling, gjennom areal- og transportplanlegging og gjennom mer avgrensede reguleringsplaner.

 

 

Reguleringsplaner finner du i vårt elektroniske kartsystem

NB! Dette er ei omfattande kartløsning og kan derfor ta en del tid å laste inn.

Brukerveiledning for kartsystemet:

1. Pass på å velge rett kommune (under Velg område)

2. Velg type kart (under Verktøy - rett under kommunevåpenet)

3. Gjør et søk for å finne rett plan. Du kan søke opp plannavn, plannummer, gateadresse, gards- og bruksnummer og stedsnavn

4. Klikk på aktuelt område i kartet, så får du opp en menystruktur i venstre marg med lenker til plandokumenter. I denne menyen er det også mulig å legge på egne kartdata, f.eks. flyfoto

 

På denne siden finner du veiledning til kommunal planlegging og informasjon om hva som ligger til grunn for å kunne behandle en reguleringsplan og kommuneplaner.Gjeldende kommuneplan finner du her:

Kommuneplanens samfunnsdel og arealpolitikk (PDF, 5 MB)

Kommuneplanens arealdel (kart) (PDF, 4 MB)

Sist endret 05.12.2013
 
61 24 21 00
 
Send epost
Eksterne linker
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering