Her finner du informasjon om skjema som må være med til tinglysing i forbindelse med kjøp, salg og overdragelser av eiendommer i Dovre kommune. 

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

Hvem kan få startlån

 • økonomisk vanskeligstilte husstander 
 • barnefamilier 
 • enslige forsørgere 
 • personer med nedsett funksjonsevne 
 • flyktninger 
 • personer med opphold på humanitært grunnlag*
   
  * Også personer som ikke er norske statsborgere kan søke.

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån.

 

 

 
 • TelefonBilde 61 24 21 00
 • FaksBilde 61 24 21 01
 • PostboksBildeKongsvegen 4
 • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
 • Org.nr: 939 849 831
 • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering