Barneverntjenesten skal:

  • sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid

  • bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Barne- og ungdomsavdelingen er lokalisert til Helsehuset på Dombås.

Epostadresse: postmottak@dovre.kommune.no

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås.

 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering