Barnehage

Barnehagene i Dovre

Dovre kommune har 2 kommunale barnehager som drives i samsvar med Lov om barnehager 2005-06-17-64, Kunnskapsdepartementets til en hver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, rammeplan for barnehagene og kommunale vedtak. Barnehagene er underlagt Rådmannen (administrativt) og styret for Oppvekst, kultur og omsorg (politisk).

Dovre barnehage

Dovre barnehage har 45 plasser for barn fra 0 til 6 år. Den ligger på Klokkarhaugen i Dovre sentrum. Barnehagen er åpen hele året, i romjul og påske ved behov.

Dombås barnehage

Dombås barnehage er en fem-avdelings bhg. med 81 plasser, for barn fra 0-6 år. Den ligger sentralt til på Dombås og er nærmeste nabo til Dombås skole. Barnehagen er åpen hele året, i romjul og påske ved behov.

Åpningstid

Daglig åpningstid er 07.15 - 16.30 i begge barnehagene.

Regionalt samarbeid

Dovre deltar i et regionalt samarbeid på barnehagesektoren med Lesja, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Sammen har de seks kommunene utviklet en regional plan for kompetanseutvikling. Felles satsingsområder er kompetanseheving for personalet innenfor sentrale områder for kvalitetsutvikling.

Om tjenesten

Målgruppe Barn i aldersgruppen 0 - 6 år

Kriterier

Barnehagene tar først og fremst inn barn av foreldre som er bosatt i Dovre kommune, men er det ledige plasser, kan barn av foreldre som er bosatt i annen kommune tilbys midlertidig plass. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass fra august i den kommunen der det er bosatt. Tildelt barnehageplass beholdes fram til skolestart, men antall dager og dagkombinasjoner kan endres ved hovedopptaket hvert år eller fortløpende gjennom året.

 

Pris

Se kommunale satser for opphold samt søskenmoderasjon i dette dokumentet. (PDF, 12 kB)
 

 
 

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere kan i forståelse med foreldrene bl.a. være:

 • kommunal støttepedagog
 • PPT
 • spesialpedagog
 • logoped
 • helsesøster
 • fysioterapaut
 • barnevern
 • BUP

 

Søknadsprosessen

Veiledning Foreldrene må søke på plass på eget elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside.

Skjema

Klikk her for å søke barnehageplass 

 

 

Søknadsfrist

Hovedopptaket for plass i barnehage er en gang i året, med søknadfrist 1.mars - se kunngjøring på kommunens hjemmeside.

Sist endret 24.01.2017
 
61 24 21 00
 
Send epost
 
 • TelefonBilde 61 24 21 00
 • FaksBilde 61 24 21 01
 • PostboksBildeKongsvegen 4
 • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
 • Org.nr: 939 849 831
 • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering