Ledige stillinger

Dovre kommune ledige stillinger svart hvit.jpg - Klikk for stort bilde

 

Når du skal  søke jobb i Dovre kommune, må du bruke elektroniske skjema.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søker kan bli offentliggjort selv om det blir bedt om reservasjon mot det, jf offentleglova §25. Søkerene vil i såfall bli varslet om dette på forhånd.

Se stillingene som er utlyst her.

Publisert 21.02.2017

LEDIG  FAST  RENHOLDSSTILLING  I  DOVRE  KOMMUNE

Med p.t. tjenestested Helsehuset, Breidablikk, Furukroken/Frivilligsentralen på Dombås

er det ledig 50% fast stilling som renholder.

Fordeling: 

35% stilling ved Helsehuset og Breidablikk

15% ved Furukroken/Frivilligsentralen

 

Stillingen er ledig fra 1. april 2017.

 

 Renholdere med fagbrev vil bli foretrukket.

Publisert 20.02.2017
«Ta med dine drømmer til Dovre»
Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

 

REKTORSTILLING

ved Dovre og Lesja læringssenter på Dombås

Stillingen er ledig f.o.m. 01.08.2017.

Publisert 17.02.2017

I Dovre kommune kan vi fra 1. august 2017 ta inn lærling

innenfor fagområde:

Barne- og ungdomsarbeiderfaget  (1 plass)

Publisert 17.02.2017

 I Dovre kommune kan vi fra 1. august 2017 ta inn lærling

innenfor fagområde:

IKT - Servicefag eller dataelektronikkfag  (totalt 1 plass)

Publisert 16.02.2017

Det er ledige stillinger i bolig med døgnkontinuerlig oppfølging av en ungdom med sammensatte utfordringer.

Bemanningen er i hovedsak organisert i medleverturnus med 7 arbeidsdøgn over 5 uker, fordelt på 4 og 3 døgn. I tillegg er det opprettet observatørvakter med noe annen arbeidsplan.

Vi jobber etter prinsipper om målrettet miljøarbeid. Det er avsatt tid til løpende veiledning til personalet av fagansvarlig. Det gis omfattende opplæring på fire betalte opplæringsvakter. En veiledningsdag fra 09.00 – 15.00 inngår i turnus hver 5. uke. I tillegg er det opprettet et  etterfølgende fagmøte på veiledningsdagen fra 15.00 til 17.00 for de med 3-årig helse – og sosialfaglig bakgrunn. 

Vi har tett oppfølging og veiledning av habiliterings-tjenesten.

 

Publisert 16.02.2017

Ledige stillinger i miljøarbeidertjenesten, omsorgsbolig.

Det er ledige stillinger i bolig med døgnkontinuerlig oppfølging av en ungdom med sammensatte utfordringer.

Bemanningen er i hovedsak organisert i medleverturnus med 7 arbeidsdøgn over 5 uker, fordelt på 4 og 3 døgn. I tillegg er det opprettet observatørvakter med noe annen arbeidsplan.

 Vi jobber etter prinsipper om målrettet miljøarbeid. Det er avsatt tid til løpende veiledning til personalet av fagansvarlig. Det gis omfattende opplæring på fire betalte opplæringsvakter. En veiledningsdag fra 09.00 – 15.00 inngår i turnus hver 5. uke. I tillegg er det opprettet et  etterfølgende fagmøte på veiledningsdagen fra 15.00 til 17.00 for de med 3-årig helse – og sosialfaglig bakgrunn. 

Vi har tett oppfølging og veiledning av habiliterings-tjenesten.

 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering