Friluftsliv i Dovre kommune

Bru over Grimse-mot Kattugla - Klikk for stort bilde

 

Alle skal ha mulighet til å oppleve natur i Dovre. Kommunen byr på rike muligheter til å være ute på tur, og allemannsretten gir oss anledning til å bevege oss fritt over store områder.

Dovre kommune ønsker å stimulere til at folk bruker naturen og har glede av den. Dette gjelder våre rike fjellområder, men ikke minst gjelder det også natur i tilknytning til hoveddalføret og i/rundt våre tettsteder.

Her finner du informasjon om turmuligheter i området, blant annet Pilegrimsleden gjennom Dovre, sykkelveier, skiløyper og annet.

Tur- og sykkelveier i Dovre:

Det er mange flotte sykkelturer med utgangspunkt i ulike steder i Dovre kommune. De fleste turene er ikke merket spesielt, slik at det kan være nytting med et godt vegkart eller turkart for å finne fram. Flere av sykkelturene går i fjellet og fjellbjørkeskogen, og disse krever at en er utrustet for skiftende vær.

På høyre side finner du mange kart som viser forslag til sykkel- og vandreturer i Dovre. Disse turkartene kan du selv skrive ut og ta med på turen.

Dovre kommune med samarbeidspartnere arbeider også for å opparbeide ny tur- og sykkelvei over hele Dovrefjell. Sykkelvegen er ferdig mellom Dombås og Furuhaugli, og blir ferdig helt til Dovregubbens hall sommeren/høsten 2015. Planlegging av vegen videre til Hjerkinn er i gang.

 

Pilegrimsleden gjennom Dovre:

Til høyre finner du lenke detaljert kart over Pilegrimsleden gjennom Dovre, fra grensen til Sel i sør, til grensen mot Oppdal i nord. Følg Gudbrandsdalsleden. Du finner også lenke til Pilegrimssenter Dovrefjell.

 

Skiløyper i Dovre:

På høyre siden finner du kart over skiløyper på Hjerkinn, Dombås/Dovrefjell, Bergsgrenda på Dovre og Skogsetra/Høvringen (Dovreskogen).

 

Hyttetomter i Dovre: Les mer på  dovrehytter.no

 

 

Jenter til hest i Grimsdalen, Dovre. | Fotograf: Jenter til hest, Fotograf: webredaktør, Copyright: Dovre kommune Bru over Grimse-mot Kattugla | Fotograf: Dovre kommune Utsikt fra Mesetra i Grimsdalen med Kringla i bakgrunn. Utsikt fra Tollevshaugen mot Rondane, med Kringla til venstre og ei seter i forgrunn. Utsikt fra Tollevshaugen og hemover Grimsdalen med Steinkyrkja til høyre i bilde Utsikt fra Grimsdalsvegen mellom Tollveshaugen og Staksto mot Rondane. Utsikt fra Tollveshaugen hemover i Grimsdalen med seter i forgrunn Utsikt fra Tollevshaugen og hemover i Grimsdalen mot Mesetra og Grimsdalsvegen fremtredene på bilde. Utsikt mot Rondane. | Fotograf: Therese Ruud Hester i Grimsdalen. | Fotograf: Wenche U. Haugom

 

 

Publisert av Inge Morten Angård. Sist endret 19.05.2016
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering