Publisert 24.07.2017
Fantasifulle "Retro"-sykler

Det er ikkje akkurat vanleg at kommunen står bak såpass uhøgtidlege innslag i bybildet som syklane som nå er utplassert rundt på Dombås og over Dovrefjell.

Publisert 24.07.2017
Sykkelglede på Dovrefjell

Dovre kommune ønskjer å markere at arbeidet med den samanhengande tur- og sykkelvegen mellom Dombås og Hjerkinn  er ferdig. Kommunen inviterer til opningsarrangementet der alle er velkomen til å delta.

Publisert 08.07.2017
Dåm

Dåm, med dovringen Kjell Marius Snipen i spissen, var i storform på kommunens sommerkonsert i forbindelse med at Sommertoget besøkte Dombås stasjon.

Publisert 07.07.2017

Kontorene i Lesja og Dovre er samlokalisert for perioden 17.juli-11. august 2017

 

 

Publisert 07.07.2017

Det er ønskelig å ta inn ett nytt medlem på skadefellingslag Dovre.

Skadefellingslaget er organisert med en leder og nestleder og er underlagt rådmannen i Lesja.

Medlemmer på laget kan bli spurt om å delta i skadefellingsaksjon ledet av et av lagene i Lesja. Det vil si at utlån av skadefellingspersonell mellom skadefellingslagene Dovre, Lesja øst og Lesja vest praktiseres.

Publisert 07.07.2017

Alle folkebibliotek i Oppland har også et digitalt bibliotektilbud på nett. Les ebøker, hør en lydbok, se film, hør musikk eller les aviser og tidsskrift.

Publisert 30.06.2017
Sommertoget 24

Gjør klar for årets sommerfest på Dombås når NRK's sommertog kommer. Toget starter kl. 11.00 fra Oppdal, og har stopp på Hjerkinn og Fokstua stasjoner, før toget ankommer Dombås stasjon kl. 14.00.

Publisert 27.06.2017
Sommertog 74

Noen lag eller foreninger som kan hjelpe? 

I forbindelse med at NRKs Sommertog kommer til Dombås 7. juli, holder Dovre kommune et arrangement på Dombås stasjon. NRK har blant annet radiosending på dagtid og Sommeråpent på kvelden 7. juli. 

 

Publisert 27.06.2017

Statens vegvesen vil med dette informere om at Otta trafikkstasjon vil bli stengt i tre uker i sommer. 
«På grunn av ferieavvikling vil Otta trafikkstasjon være sommerstengt fra og med mandag 10. juli t.o.m. fredag 28. juli.

Publisert 26.06.2017

Dovre kommune har mottatt reguleringsforslag for Hjerkinnhus hotell. Planen legger til rette for utbygging av inntil 20 fritidsleiligeheter, derav halvparten for utleie.

Vi ber om at evt. merknader er Dovre kommune i hende innen den 29.08.2017.