Vikarleger ved Dovre legesenter høst/vinter 2017/2018

Kommunelege1 Gurgen Nazaretian er ute i overlegepermisjon fram til 01.01.18, vikar er Odd R. Solheim.

Kommunelege2 Egle Bacyte er ute i spesialisering fram til medio mars 2018, vikar er Bergljot Aune.

Turnuslege fra 01.09.17 til 31.01.18, er Tine Hjelseth Larsen.

Vi har etter avtale med NTNU i Trondheim medisinstudent tilstede i 6 uker fram til 12.10.17.