NAV Dovre

Logo for NAV - hvit skrift på rød bunn Råd og veiledning etter Lov om Sosiale tjenester i NAV.§17

NAV Dovre skal gi opplysninger, råd og veiledning på forskjellige områder som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dersom NAV kontoret ikke selv kan gi hjelp, skal den så langt det er mulig sørge for at andre gjør det.

Veiledningsplikten til NAV Dovre forutsetter at brukeren selv tar kontakt.


Følgende sosiale tjenester inngår i NAV-kontoret:

Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning

Økonomisk stønad
Midlertidig botilbud
Individuell plan
Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad

 NAV-Dovre - kontorinformasjon

Besøksadresse

Dombås senter, Dombås

Åpningstid

NAV Dovre endrer åpningstidene og vil legge til rette for større andel forhåndsavtalte samtaler og besøk.

Endrete åpningstider

Fra og med uke 33, dvs. mandag 15.august 2016, vil NAV Dovre ha slike åpningstider

Mandag               kl            10:00-14:00

Tirsdag                 normalt stengt, kun forhåndsavtalte besøk

Onsdag               kl            10:00-14:00

Torsdag               normalt stengt, kun forhåndsavtalte besøk

Fredag                 kl            10:00-14:00

Dersom det er behov for rask bistand og hjelp som ikke kan vente til dagen etter, kan NAV Dovre nås ved å ringe 55 55 33 33.

Fra drop-in besøk til avtalte samtaler og besøk

NAV ønsker å styrke kvaliteten i kommunikasjon med og bistand til brukerne. Ett av flere tiltak er at både bruker og NAV-medarbeider kan forberede seg godt til en samtale. Det krever at bruker og NAV-medarbeider avtaler møtet på forhånd. Vi ber derfor om at alle som vil ha et møte med en NAV-medarbeider gjør avtale på forhånd ved å ringe 55 55 33 33 eller sende en e-post til nav.dovre@nav.no .

De fleste brukerne i NAV kan også få svar på sine spørsmål på www.nav.no eller kommunisere med medarbeidere i NAV ved logge seg inn på Ditt NAV på samme internettadresse.

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1002659 Dombås

Telefaks

61 41 76 21

Skriv til oss

Her kan du logge deg på Ditt NAV og stille spørsmål og gi nye opplysninger i saken din. For spørsmål om kommunale og sosiale tjenester, ta kontakt med oss på telefon.

Skriv til oss

Publisert av Sissel Rykhus. Sist endret 19.07.2016
Tjeneste (1)
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering