Kommunal forskrift om riding på strekninger av tur- og sykkelvegen over Dovrefjell - høring

PNU-styret vedtok på møte 4. april å legge ut utkast til kommunal forskrift om riding i Dovre kommune til høring. Forskriften har som formål å hindre riding og bruk av hest på avgrensede strekninger av den nye tur- og sykkelvegen over Dovrefjell mellom Dombås og Hjerkinn.

Offisiell prøvesykling av tur- og sykkelvegen 2014 - Klikk for stort bilde

Tur- og sykkelvegen over Dovrefjell mellom Dombås og Hjerkinn er planlagt og bygget som en flerbruksveg beregnet for sykling, rekreasjon og ikke-motoriserte friluftsaktiviteter. Et viktig formål var å etablere en sammenhengende sykkelveg mellom Dombås og Hjerkinn. På forhånd var det vel også tanker om at vegen kunne nyttes som rideveg. En viktig intensjon bak byggingen av vegen var at den skulle være et aktivitetstilbud til brukere av Dovrefjell, ikke minst i reiselivssammenheng.

Etter friluftsloven er riding og bruk av kløvhest tillatt i utmark og på veg i utmark. Den nye tur- og sykkelvegen er etter friluftsloven utmark, og riding og bruk av kløvhest er derfor i utgangspunket tillatt. For å kunne skilte vegen som gang- og sykkelveg der riding er forbudt, må kommunen ha en godkjent forskrift der riding på de aktuelle vegstrekningene/stedene er forbudt. Kommunen har derfor i høringsutkastet til forskriften foreslått at det ikke skal være tillatt med riding på de vegstrekningene som kommunen har bygd på tur- og sykkelvegen. Det er også foreslått rideforbud på gamle fjellveg mellom Dombås skiarena og Hjellesetra. Denne vegstrekningen er foreløpig ikke istandsatt og er ganske dårlig som sykkelveg. På denne vegstrekningen har det ikke vært problemer med riding, og  vegen er for det meste så bred at det vil, når vegen blir satt i bedre stand, kunne ris på den ene siden av vegen og slik ikke ødelegge vegbanen for annen bruk som sykling, trilling.

Etter at den første strekningen av tur- og sykkelvegen var bygd ferdig fra Nordseter til Fokstugu i 2012, ble vegen tatt i bruk til rideaktiviteter. Ridingen endret vegen på kort tid fra å være en veg godt tilpasset sykling til å være tilnærmet uegnet for sykling ved at toppdekket på vegen ble sparket og rotet opp på store deler av vegbredden. Skadene ble utbedret med traktor med skjær og håndredskap. Det ble samtidig oppfordret lokale ridemiljøer til ikke å bruke tur- og sykkelvegen til riding.

På de vegparsellene som kommunen har bygd vil det ikke være motorisert ferdsel, med unntak av på strekningen nord for Vålåsjøen mellom Sandåsetra og Lisetra, der hytteeierne vil nytte deler av vegen som atkomst til hyttene. Tur- og sykkelvegen skiller seg derfor fra grusveger som nyttes til bilkjøring ved at toppdekket ikke blir komprimert på samme måte som på grusveger der det er jevnlig biltrafikk. Tur- og sykkelvegen vil derfor være mye mer sårbar for opproting bl.a. ved riding og bruk av hest enn vanlige grusveger nyttet til bilkjøring.

Fordi toppdekket på vegen bare er 15 cm tykt, en del steder tynnere, vil hyppig høvling/skraping av vegen ganske fort blottstille morenemassen i bærelaget som inneholder stein med varierende størrelse. Jevnlig høvling av vegen vil også gi betydelige ekstrakostnader til vedlikehold. Selv med slike tiltak vil vegen trolig ha svært redusert kvalitet som sykkelveg.

Høringsutkast til forskrift kan du lese her (PDF, 107 kB)

PNU-sak 17/118 kan du lese her (PDF, 552 kB)

 

Høringsuttalelse sendes Dovre kommune, Kongsvegen 4, 2662 Dovre eller postmottak@dovre.kommune.no innen 25. mai 2017.

Publisert av Berit Fiksdahl. Sist endret 21.04.2017
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering