IBU-midler til 3 foretak i Dovre

Tommel opp.PNG - Klikk for stort bilde

Innovasjon Norge er ferdige med behandlingen av alle søknader om IBU-midler 2017 innenfor tradisjonell næring fra Dovre. Til sammen var det 14 søknader fra Dovre og Lesja til Innovasjon Norge i år, hvorav 3 søknader  kom  fra Dovre. Alle tre foretak driver med melkeproduksjon og ønsker å drive med det videre ved å forbedre eller utvide dagens driftsforutsetninger. Innovasjon Norge har innvilget alle tre søknader med tilskudd  lik hele det omsøkte beløpet. Felles landbrukskontor for Lesja og Dovre gratulerer søkerne!  Det ligger  mye arbeid framfor søkerne med å gjennomføre prosjektene, og vi ønsker dere lykke til med gjennomføringen!

Søknader til prosjekter i tilleggsnæring har ikke søknadsfrist og kan leveres fortløpende inntil kommunen får beskjed om at årets tilskuddspott er tom.

Søknader om lån hos Innovasjon Norge kan også leveres i gjennom hele året.  

 

 

Publisert av Martin Vorkinn. Sist endret 14.03.2017
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering