Høring-Revisjon av prinsippvedtak for utbyggingsavtaler i Dovre kommune

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §64c, legges med dette forslag om endringer i prinsippvedtak for utbyggingsavtaler i Dovre kommune ut til offentlig ettersyn. 

Endringene består av punktene 5a-5i samt endret punkt 10, se vedlagte sak nr. 10/17, behandlet i Dovre kommunestyret 16.03.2017. Detaljer om endringene finnes under punktet Vurderinger.

Eventuelle merknader sendes til Dovre kommune, postmottak@dovre.kommune.no innen 18. april 2017.

Publisert av Inge Morten Angård. Sist endret 17.03.2017
 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering