Befaringspersonell søkes

Dovre kommune ønsker å komme i kontakt med flere personer som kan tenke seg å utføre befaringsarbeider i forbindelse med vårt eiendomsskatteprosjekt. Lag/foreninger, pensjonister, studenter osv. kan gjerne også ta kontakt.

Kommunestyret har vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, og i den forbindelsen søkes det etter personer som kan gjennomføre befaringer/registreringer på vegne av Dovre kommune i løpet av sommeren/høsten 2017.

I forbindelse med kvalitetsheving av bygningsdata i matrikkelen og etablering av takstgrunnlag for eiendomsskatt, må det utføres befaring/registrering på de fleste bygg/eiendommer i kommunen.

Kommunehuset Båtsto vil være utgangspunkt for utføring av arbeidet, og oppgavene vil i hovedsak være feltarbeid med registrering og oppmåling av bygg, samt vurderinger knyttet til taksering av bygg/eiendom . Prosjektet styres av egen leder/ koordinator lokalisert til kommunehuset, og befaringspersonellet vil få med nødvendig utstyr, vurderingsskjema.

Det vil bli gitt nødvendig opplæring. På grunn av arbeidets karakter, krav til nøyaktighet og systematikk, forutsettes det at personer som er aktuelle, kan arbeide for kommunen minimum 5 uker.

Vi ønsker følgende:

 • Personer med en viss bygningskunnskap eller erfaringer knyttet til bygg/byggearbeider, herunder også egne arbeider. Formell utdanning/arbeidserfaring innen byggfag kreves ikke.
 • Lokalkunnskap er en fordel, men ikke forutsetning
 • Noe basiskunnskaper innen IKT

Lønnsbetingelser:

 • Lønn etter avtale
 • Bilgodtgjørelse

 

Vi vil gjerne ha kontakt med deg dersom du:

 • har evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • er nøyaktig
 • er positiv og samarbeidsvillig
 • liker utfordringer
 • har gode evner til å kommunisere

 

Oppstarttidspunkt og varighet etter nærmere avtale. For øvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår.

 

Frist for å ta kontakt: Fredag 12.05.17

Nærmere opplysninger får du ved å kontakte plan- og næringssjef Inge Angård på tlf. 61242100/91520863 eller e-post:  inge.angard@dovre.kommune.no .

 

Publisert av Inge Morten Angård. Sist endret 02.05.2017
 
 • TelefonBilde 61 24 21 00
 • FaksBilde 61 24 21 01
 • PostboksBildeKongsvegen 4
 • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
 • Org.nr: 939 849 831
 • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering