Publisert 27.03.2017
Vi trenger snarest en vikarierende radiograf til å betjene røntgentilbudet ved LMS på Otta. I første omgang er behovet fra snarest og noen uker framover i tid, men det kan også være behov ved andre anledninger framover. Nødvendig opplæring vil bli gitt i regi av Sykehuset Innlandet sin radiologiske avdeling på Lillehammer. Ta kontakt på tlf 99 00 96 50.
 
 
Med vennlig hilsen
Lars Ekre
Virksomhetsleder NGLMS
 
Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter, Selsvegen 20, 2670 Otta – tlf. 990 09 650 –
lars.ekre@nglms.no  - http://www.nglms.no/
 

 

Publisert 27.03.2017
Plakat tilbod 2017- 2018.jpg

 Søknadsfrist for tilbod i kulturskolen 1. mai. Meld deg på nå!

Publisert 23.03.2017
Fiber

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (NKOM) har lyst ut nye midlar til utbyggingsprosjekt for høghastigheit breiband i Norge. Dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen går i år igjen saman om ein felles søknad om midlar.

Publisert 22.03.2017
Rundtom 3.12.13-4.jpg

Har du en gründer i magen, eller har du startet egen bedrift?

Publisert 20.03.2017
Astroshow 30.3.17.jpg

Velkommen til Sannes & Ødegaards astroshow “Out of Space”

På Dombås kino og kulturhus torsdag 30. mars kl. 19.00

Lesja og Dovre kulturskole deltar med sitt danseshow.

90 stk. fribilletter til barn og unge, se mer info nedenfor.

Publisert 17.03.2017

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §64c, legges med dette forslag om endringer i prinsippvedtak for utbyggingsavtaler i Dovre kommune ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 16.03.2017
Tredreiing.png

TREseminaret (PDF, 2 MB) er eit samarbeid mellom Senter for bygdekultur, Handverksskolen, Dovre handverksenter, Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon.
 
Påmelding www.TREseminaret.no
 
TREseminaret går av stabelen i veke 17 kvart år og vert arrangert for 13 gong i 2017.
Nærare 150 handverksinteresserte samlast årleg på TREseminaret.
Under TREseminaret er det fleire arrangement som er opne for alle besøkjande utan at ein må vera kursdeltakar. Sjå programmet her. (PDF, 377 kB)
Det er høve til å delta på kveldsforedrag med blant anna tema som: lafting, tørrmuring, vedfyrt bakaromn, praktisk rekning i hus- og båtbygging og betraktningar rundt handverk før og nå.
Skule-NM i treskjerar - og smedfaget blir halde 27.april, og gjenstandane frå meisterskapet vert stilt ut. Lesja Husflidslag stiller ut trykkblokkerblokker til trykking på skinn og trykkty.
 
Velkommen til Hjerleid!
 
 
Publisert 14.03.2017
Tommel opp

Innovasjon Norge er ferdige med behandlingen av alle søknader om IBU-midler 2017 innenfor tradisjonell næring fra Dovre. Til sammen var det 14 søknader fra Dovre og Lesja til Innovasjon Norge i år, hvorav 3 søknader  kom  fra Dovre. Alle tre foretak driver med melkeproduksjon og ønsker å drive med det videre ved å forbedre eller utvide dagens driftsforutsetninger. Innovasjon Norge har innvilget alle tre søknader med tilskudd  lik hele det omsøkte beløpet. Felles landbrukskontor for Lesja og Dovre gratulerer søkerne!  Det ligger  mye arbeid framfor søkerne med å gjennomføre prosjektene, og vi ønsker dere lykke til med gjennomføringen!

Søknader til prosjekter i tilleggsnæring har ikke søknadsfrist og kan leveres fortløpende inntil kommunen får beskjed om at årets tilskuddspott er tom.

Søknader om lån hos Innovasjon Norge kan også leveres i gjennom hele året.  

 

 

Publisert 14.03.2017

Etter at en avdeling på Fredheim omsorgssenter blir omdisponert fra 1. april, blir det ledige hybler for utleie til personer som på grunn av alder, sykdom eller funksjonsnedsettelse vil ha nytte av å bo i en slik hybel.

 

Publisert 13.03.2017
Arrangement.jpg

Tilskudd kan gis til personer, organisasjoner eller institusjoner i Dovre kommune som fremmer lokal kultur og aktivitet.

 
  • TelefonBilde 61 24 21 00
  • FaksBilde 61 24 21 01
  • PostboksBildeKongsvegen 4
  • PostboksBilde Båtsto, 2662 Dovre
  • Org.nr: 939 849 831
  • Åpningstid: 08:00-15:45 (15.15)
Login for redigering
Login for redigering